Sponsor Reklam

Archive for the ‘Matematik Eğitimi’ Category

Eki
05
2013

Cebir kazanımları ile NCTM standartlarını eşleştirme

Bizim müfredatımızda yer alan cebir kazanımları ile NCTM cebir standartlarını inceledik ve karşılaştırdık.Aşağıda 9.,10.,11. ve 12.sınıfların cebir kazanımlarından hangilerinin NCTM cebir standartlarına karşılık geldiği ve hangilerinin gelmediği nedenleri ile birlikte belirtilmiştir: Read more
Eki
04
2013

Matematik ve Toplum

Matematik ve Toplum Matematik; aritmetik, cebir, geometri gibi sayıya, ölçüye dayanan bilimlerin ortak adıdır. Çağdaş matematiğin doğru ve eksiksiz bir tanımını yapmak olanaksız değilse bile oldukça zordur. Günümüzde fen, teknik, sosyal, ekonomi, sağlık, yönetim v.b. bilimlerin hemen hepsinde yaşamsal... Read more
Eki
03
2013

Matematik Eğitiminin Amaçları

Matematik öğretiminin genel amaçları 1 .Öğrencilerde mantıksal düşünme yeteneğini geliştirme, 2. Günlük hayatta karşılaştığı problemlerin çözümünde mevcut koşulları doğru değerlendirme, Read more
Tem
20
2013

İlköğretim 2. Sınıf Matematik – Kesirler

 Bugün sizlere 2. sınıf matematik konularından ”Kesirler” ile başlangıç yapacağız. Resimdeki gibi bütün parçanın yarısı, çeyreği olarak  bölünmesi.. Read more
Mar
07
2013

Oran problemlerinde kullanılacak yöntemi seçmek

Oran problemlerinde kullanılacak yöntemi seçmek Hesap makinesinin ortaya çıkmasının bir sonucu olarak, işlemlerin tanınması ile ilgili çoğu öğrenciler için anlamlı zorlukların olduğunu gündeme getirmiştir. Bu zorluklar daha önceleri, hesaplama metodlar’ın öğretimiyle uğraşmamız da genellikle dikkat edilmeden geçilmiştir. (Gerekli işlemler,... Read more
Mar
07
2013

Değerlendirme yaklaşımı

Bu etkinlikte, şu anda kullanılan değerlendirme şekillerini, ilerleme gereksinimini ve muhtemel değerlendirme sorun türleri tartışılacaktır. Etkinlik:  Metni okumadan önce, halen matematik ders programında kullanılmakta olan değerlendirmeler ve bu değerlendirmelerin gerekli ve arzu edilen matematiksel bilgilerle nasıl bir ilişkide olduğu hakkında... Read more
Mar
06
2013

Termodinamik ve Elektrik Akımı soruları

Elektrik Akımı Aşağıdaki devrede S anahtarı açık konuma getirilirse, A, B ve C lambalarının soru sonucunda parlaklıkları anahtar açılmadan önceki duruma göre nasıldır? A B C A) Azalır Artar Söner B) Artar Artar Artar C) Değişmez Artar Söner D) Değişmez Azalır... Read more
Mar
06
2013

Kavram Yanılgısı Soruları

Kütleleri sırası ile 95 kg ve 75 kg olan A ve B öğrencileri, özdeş tekerlekli  bilgisayar sandalyelerine oturmuşlardır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü kavramlar bu derece basit olaylar değildirler gibi A öğrencisi ayaklarını, B öğrencisinin dizine dayamıştır. A öğrencisi, birdenbire B... Read more