Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi: Kavrama için Öğretim

word dosyasını indir

Özet: Bu çalışmada, geleneksel matematik öğretimine alternatif olarak neden oluşturmacı matematik eğitimi felsefesine uygun etkinliklerin geliştirilmesi ve bunların sınıf içinde uygulanması gerektiği irdelenmekte ve bu tür etkinliklere örnekler sunulmaktadır.

word dosyasını indir

Kaynakça

Glasersfeld, V.  (1990). An exposition of Constructivism:  Why some like it radical? In R. B. Davis, C. A. Maher and N. Noddings (Eds.)  Journal for Research in Mathematics Education Monograph No 4, pp19-30.. NCTM: Weston, Va.

Cobb, P. (1994). Where is the mind? Constructivist and Sociocultural Perspectives on Mathematical Development. Educational Researcher, 23(7), pp. 13-20.

MEB. (1998). İlköğretim Matematik Programı: 1-5 Sınıflar. MEB Basımevi: Ankara.

Olkun, S. & Toluk, Z. (2003). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. ANI Yayıncılık: Ankara.

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Gonzalez, E. J., Gregory, K. D., Garden, R. A., O’Connor, K. M., Chrostowski, S. J. ve Smith, T.  A., (2000) TIMSS 1999: International Mathematics Report: Findings from IEAS Repeat of the Third International Mathematics and Science Study at the Eight Grade. International Study Center, Boston College, Chesnut Hill.

One Response to Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi: Kavrama için Öğretim

  1. efe says:

    hiç bişe öğren medim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir