Kadrolu Öğretmen ile Sözleşmeli öğretmen arasındaki farklar

Sözleşmeliyle  Kadrolu Öğretmen arasındaki farklarÖZETLE:

1 – İş güvencesi tam olarak çözümlenmedi
2 – Çocuk ve evlilik yardımından yararlanamıyoruz.
3 – Kurum sicil numaramız yok.
4 – Stajyerliğimiz kalkmıyor.
5 – Hizmet sözleşmesi dayatılarak çalıştırılmaktayız.
6 – Askerlik sorunu tam olarak çözümlenmedi.
7 – Normal Tayin hakkımız hala yok.
8 – Öğretmen kimliklerimiz yok.
9 – SSK ödemelerimiz her sene yenileniyor, girdi çıktı yapılıyor.
10 – Maaş ve Ekdersler bordrolarımız hala kadrolulardan ayrı hesaplanıp, panolara ayrı asılıyor ve okuldan alamıyoruz.
11 – Maaşlarımızı ve ek derslerimizi okul değil de, ilçe mem veriyor.
12 – Hizmet puanı alamıyoruz.
13 – Sınavlarda gözetmenlik idarecilerin keyfine göre veriliyor.

1. Kadrolu bir öğretmen 657 Devlet Memurları Kanununda 4/A statüsünde memur olarak çalıştığı için bulunduğu yerin hizmet puanını alır ve bu puana göre İl içi veya iller arası tayin isteyebilir.

Sözleşmeli bir öğretmen 657 D.M. Kanununda 4/B statüsünde memur olmayıp, işçi de sayılmayan kamu hizmeti görevlileri olarak istihdam edilmektedir. Bu durumda memur olmadığı için ve hizmet puanı almadığı için İl içi ve iller arası tayin isteme hakkı yoktur ve ÇAKILI PERSONEL STATÜSÜNDE OLMAKTADIR.

2. Kadrolu bir öğretmenin tüm hakları belli olup 657 D.M. Kanununun 4/A statüsüne bağlı olarak çalışmakta ve ona iş güvencesi, gelecek güvencesi vermektedir.
Sözleşmeli öğretmen ise YAPTIRIMLAR bakımından 657 D.M.K 4/A’ sına bağlıyken haklar bakımından 4/B’ sine bağlı ve İŞ GÜVENCESİ, GELECEK GÜVENCESİ OLMADAN, “HİZMET SÖZLEŞMESİ” DAYATILARAK ÇALIŞTIRILMAKTADIR.

3. Kadrolu bir öğretmene daima öncelik verilmekte ve sözleşmeli öğretmenlere kıyasla 1.sınıf muamelesi görmektedir.
Sözleşmeli öğretmen ise her yerde 2.sınıf konumunda olmakta ve bu durum insanlık onurumuzu son derece zedelemektedir.
Örnek vermek gerekirse; Bankadan kendi adımıza kredi alamamaktayız. Gerekçe olarak GELECEK GÜVENCESİNİN OLAMAMASI gösterilmektedir. Ayrıca ek ders alırken öncelik kadroluya verilmekte ve Sözleşmeli Öğretmen geri plana atılmaktadır.
Kurs verilecekse hocam sen sözleşmelisin, veremezsin, pansiyonda para karşılığı nöbet tutamazsın yada okul dışında özel sektörde hocam sen sözleşmelisin git çalış gibi sözler bizleri rencide ediyor.
Görev paylaşımlarında da bu ADALETSİZLİK devam etmekte ve zor görevler, angarya işler sözleşmelilere verilmektedir. Aynı kamuda aynı iş yapılmasına rağmen öğretmenler arasında ikilikler oluşturulmakta ve hatta guruplaşmalara neden olunmaktadır.

4. Kadrolu atanan bir öğretmen, hemen Emekli Sandığına bağlanıp, sağlık karnesini alır almaz sağlık hizmetinden faydalanabilmektedir.

Sözleşmeli atanan bir öğretmen ise Hizmet Sözleşmesini imzaladığı gün SSK’ya bağlanır, fakat 90 iş gününü doldurana kadar yani 3 AY BOYUNCA HİÇBİR ŞEKİLDE HİÇBİR SAĞLIK HİZMETİNDEN FAYDALANAMAMAKTADIR. (Geçen sene ise 4 C deydik ve 7 ayda 90 günü tamamlayabildik, şimdi ise 4C liler kadroya alınacak ve biz yararlanamayacağız). Ayrıca Emekli Sandığı ve SSK arasındaki uygulama farklılıklarında dolayı da mağdur olmaktayız.

İlk dört madde alıntı yapılmıştır, 6. maddenin ilk paragrafı alıntıdır, arakadaşlara teşekürler.

5. Kadrolu atanan bir erkek öğretmenin askerlik sorunu yoktur. Bunlar için uygulanacak olan prosedür bellidir. Fakat:

Sözleşmeli atanacak olan bir erkek öğretmen adayının ya ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLMASI ya da ASKERLİKLE İLGİLİ SORUNUNUN OLMAMASI GEREKLİDİR.

6. Sözleşmeli öğretmenin 1 yıllık akid hizmet sözleşmelerinin sürekliliğinin garantisi yoktur.
31 Aralıkta sözleşmemiz bitiyor, bizleri şimdiden bir korku sardı, 30 Haziranda yaşadığımız sorunları tüm Türkiye gördü, bir hafta da 4 defa karar değişti, bizim ne olacağımız belli değil, en iyi yapabildiğimiz işte ne türlü sıkıntılara sokuluyoruz, bu ülkenin gençlerini bizler yetiştiriyoruz, böyle mi yetiştireceğiz, bize bir güvence verilmeyecek mi?

Fakat kadrolu bir öğretmenin böyle bir derdi yoktur.

7.Sözleşmeli öğretmenin garantisi olmadığından sürekli psikolojik olarak görev yerlerinde huzursuzdur.Maddi-manevi olarak sürekli haksızlığa uğramaktadır.

Kadrolu bir öğretmeni bir kenara bırakın kadrolu bir hizmetli bile sözleşmeli öğretmene lakayt davranmakta aynı zamanda sözleşmeliden daha ayrıcalıklı olduğunun farkındadır. Hademe bizlerle sen li benli konuşuyor, kadrolu gelen stajyer öğretmenin önünde düğme ilikliyor.

8.İndirimli paso alamıyorlar, kadrolular alabiliyor.

9.Ek dersler bazı illerde kesintiye uğramış, anlamış değilim. Aynı ekderse girdiğimiz kadrolu bizden fazla alıyor, bizlerden birde SSK kesintisi oluyor, ne demekse, bizde bir saat 4.47 YTL, kadrolu da 5.28 YTL buyurun siz düşünün.

10.Maaşlar, Ekdersler, ödenek, SSK primi zamanında yatmaz, hatta ağustos ayının SSK primi daha girilmemiş, kime gidelim, memura söylüyoruz, fazla bizi hesaba almıyor, tamam gireceğim deyip, geçiştiriyor.

11. Kadrolular hizmet puanı alıyorlar, ama sözleşmeliler alamıyor. Sözleşmeli yüksek lisans da yapsa, doktora da yapsa, alanında uzman olup seminerlerde verse, değişik alanlarda kitaplar çıkartsa da, değişik alanlar da organizasyonlar da yapsa yine aynı, yeni gelen bir stajyer öğretmen dahi 5 senelik, 10 senelik sözleşmeli öğretmenden daha kıymetli daha rahat olacak.

Örneğin sözleşmeli öğretmenliğimin ikinci senesi ve bir tane stajyer öğretmen geldi ve geldiği günden beri her şeyi benden öğreniyor ama idare onu el üstünde tutuyor, ona değer veriyor, halbuki dahi hiçbir şeyde haberi yok. Veya arkadaşım İstanbul’da sözleşmeli öğretmenliğinin ikinci senesi ve kişisel gelişim kursları veriyor, birde semineri 5 senelik, 10 senelik öğretmenlere veriyor, hatta müfettişlerin, müdürlerin geldiğini söylüyor, bu ne demek, okulda ise böyle kişilerin hiç kıymeti olmayacak, böyle ülke gelişir mi?

12. Kadrolu öğretmenin bir yılda stajyerliği kalkıyor, sözleşmeli öğretmenin ise kalkmıyor, dershanelerde ki öğretmenlerin dahi stajyerliği kalkıyor, bu devletin kendi personeline verdiği değer bu olmamalı.

ARADAKİ FARKLAR

1- Sözleşmeli öğretmenin Özür Durumu hariç il içi ve il dışı tayin hakkı yoktur. Kadrolulara bu hak tanınmaktadır.

2- Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumundan yapılan il dışı atamaları eşlerinin çalıştıkları kurumun yüzlerce kilometre uzağına yapılmaktadır. İl içi tayin hakları olmadıklarından yapılan bu il dışı atamanın da hiçbir esprisi kalmamaktadır.

3- Sözleşmelilere özür durumundan yapılan il dışı yer değiştirmelerde YOLLUK dahi verilmemektedir. Oysa bu hak kadrolulara tanınmaktadır.

4- Sözleşmeli öğretmenin ek dersinden SSK kesintisi yapılmaktadır. Kadroluların ek derslerinden herhangi bir kesinti yapılması söz konusu değildir.

5- Haftada 15 saat ek dersi olan göreve yeni başlamış bir kadrolu öğretmen, 15 saat ek dersi olan 25 senelik bir sözleşmeli öğretmenden ek derslerdeki SSK kesintisi sebebi ile toplamda daha fazla maaş almaktadır.

6- Sözleşmeli öğretmenler idareci ve ya müfettiş olamazlar. Bu konuda herhangi bir yasal düzenleme ve mevzuat yoktur. Kadroluların bu konuda herhangi bir sıkıntısı yoktur.

7- Sözleşmeli öğretmenlerin hizmet puanları yoktur. Bu sebeple 1 yıl ya da 20 yıl çalışmış olmalarının hiç bir önemi yoktur.

8- Sözleşmeli öğretmenlerin batıdaki okulların norm kadrolarını doldurdukları iddia edilmektedir. Oysaki çoğu genelde 3. hizmet bölgesinde olduğu gibi batıdakiler de ilçelerin en ücra okullarında görevlendirilmektedirler. (istisnalar hariç.)

9- Sözleşmeli öğretmenlerin eş, çocuk, doğum yardımları yoktur. Fakat tüm bu haklar kadrolulara tanınmaktadır.

10- Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları her ilde farklılık göstermektedir. Bu konuda bir bütünlük sağlanamamıştır.

11- Bazı illerde maaşlar sözleşmede yer aldığı gibi her ayın 15 inde yatmamaktadır. Ayın 23 ünü ve 24 ünü bulmaktadır.

12- Sözleşmeli öğretmenlik hiçbir zemin hazırlanmadan, özlük hakları vb. hiçbir plan program yapılmadan, yönerge dahi hazırlanmadan hayata geçirilmiş ve sözleşmeli öğretmenler bu sebeple birçok sorunla ve de belirsizlikle karşı karşıya bırakılmıştır.

13- Sözleşmeli öğretmeler de kadroluların almış oldukları Temel ve Hazırlayıcı eğitim kurslarını almalarına rağmen, kadroluların stajyerliği kalkarken, asalete geçerken bu eğitim sözleşmelilere Mesleki Eğitim adı altında verilmektedir. Herhangi bir şekilde asalete geçme söz konusu değildir.

14- Kadrolularda kıdem ve kademe ilerleme varken, sözleşmelilerde göreve yeni başlayanla

25 senelik bir sözleşmeli öğretmen aynı maaşı alacaktır.

15- Milli Eğitim Müdürleri, Yardımcıları, Şube müdürleri, Okul müdürleri ve hatta Bakanlık çalışanları dahi Sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili net bir bilgiye sahip değillerdir. Her ilde ve her kurumda farklı uygulamalar söz konusudur.

16- Sözleşmeli öğretmenler hakları olan konularda dahi idarecilerin bilgi eksikliğinden ötürü akla gelmedik onlarca sorunla ve problemle karşı karşıya kalmaktadır.

17- Sözleşmeli öğretmenler, Milli eğitim müdürü ve okula gelen müfettişlerden “bakın siz sözleşmelisiniz” diye başlayan sözlerle devamlı tehdit edilmektedirler.

18- Sözleşmeli öğretmen geleceğini göremediğinden gönül rahatlığı ile aile kuramamakta, bankalardan kredi kullanamamakta ve hatta sözleşmeli öğretmenlere kız dahi verilmemektedir.

19- Sözleşmeli öğretmenler Kutsal ve Onurlu bir meslek olduğu halde göğsünü gere gere “ÖĞRETMENİM” diyememektedir. Bakanlık tarafından üvey evlat muamelesi görmektedir. İkinci sınıf insan muamelesi ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

20- Sözleşmeli öğretmenler görevli oldukları okullarda öğrencileri tarafından “ Öğretmenim siz sözleşmeli misiniz? Siz geçici misiniz?” gibi sorularla rencide olmakta ve bu sorulara cevap vermekte zorluk çekmektedirler.

21- Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri her yıl ocak ayında yenilenmektedir. Yani Sigorta dâhil her sene çıkış-giriş işlemi yapılmaktadır. Uzun süreli sözleşme yapılmamaktadır.

22- Bazı illerde öğretmenlere dağıtılan banka promosyonları kadrolu öğretmenlere dağıtılıp sözleşmeli öğretmenler bu hakkın dışında bırakılmaktadırlar.

23- Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığından, Bakanlık ödenek sıkıntıyla karşılaştığında, personel sayısında tasarrufa gitmeyeceğinin garantisi var mıdır?

24- Sözleşme metnimizin 13. maddesinin C bendi; (Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir). Bu madde ile Bakanlığın bu konudaki samimiyetini, niyetini ve sözleşmeli öğretmenliğe yaklaşımı gözler önüne serilmektedir. Fakat bu maddeye yapılan hukuki itiraz neticesinde Danıştay tarafından bu maddenin yürütmesi durdurulmuştur.

25- Sözleşmemizin 13. maddesinin D bendi; Personelin sözleşmesi, norm kadronun gerektiği öğretmen temin edildiğinde veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmesi feshedilir. Bu Madde halen yasal olarak yürürlüğünü korumaktadır. Bu da iş garantisinin olmadığının resmi kanıtıdır.

26- Sözleşmemizin 13. maddesini Ğ bendi; Eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemde aralıksız iki aylık süre zarfında sözleşme ücreti karşılığı ders yükünün doldurulamaması durumunda sözleşmesi feshedilir. Bu madde halen yürürlüğünü korumaktadır. Bu da iş garantisinin olmadığının resmi kanıtıdır.

27- Sözleşmemizin 17. maddesi; İş bu sözleşme ……/…/….tarihinden …/…./….. tarihine kadar geçerlidir. Yani her yıl sonunda görevimiz resmi olarak sona ermektedir.

28- Öğretmen olabilmenin yaş sınırı 40’tır. Her yıl görevimiz resmi olarak sona erdiğinden bu yaşa kadar sözleşmeli çalışan bir öğretmenin bu yaştan sonra sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği belli değildir.

29- Tüm bu belirsizlikler içerisinde sözleşmeli bir öğretmenin emekli olma ve emekli tazminatı alma hakkı var mıdır? Bu konuda henüz belirsizliğini korumaktadır.

30- Sözleşmeli öğretmenler kadrolular gibi asker öğretmen olarak askerliklerini yapamamaktadırlar. Burada da bir ayrımcılık ve haksızlık söz konusudur.

31- MEB yurtdışı öğretmen görevlendirmelerinde şart olarak “Milli Eğitim Bakanlığında en az 5 yıl (kadrolu) çalışmış olma” yı öne sürmektedir. Yani sözleşmeli olarak MEB’de 20 yıl çalışmak dahi MEB’ in yurtdışı öğretmen görevlendirmelerine başvuru hakkını bizlere kazandırmamaktadır.

32- Hükümet geçtiğimiz aylarda 210 bin geçici işçiyi kadroya alarak sözleşmeli personel çalıştırma konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiştir. Ayrıca bu karar hükümetin Eğitimi tasarruf konusu haline getirdiğinin ve Eğitime verdiği önemin bir kanıtı değil midir?

33- Sözleşmeli öğretmenler bir taraftan mesleklerini icra ederken bir taraftan da kadrolu olmak için yeniden KPSS sınavına hazırlanmaya zorunlu bırakılmışlardır. Fakat Sözleşmeli öğretmenler zaten Bakanlık tarafından KPSS puan üstünlüğüne göre atanmaktadırlar. Yani Kadrolularla atama yöntemi olarak aynı kıstaslara göre bakanlık tarafından atamaları yapılmaktadır. Bakanlık 10 bin kadrolu 10 bin sözleşmeli atayacağı yerde 20 bin kadrolu atamış olsa zaten sözleşmeliler KPSS den aldıkları puanla kadrolu olma hakkını elde etmiş olmaktadırlar. Dolayısı ile olası bir kadroya geçirme durumunda en ufak bir haksızlık söz konusu olmayacaktır.

34- Sözleşmeli öğretmenle kadrolu öğretmenin ortak olan en önemli özellikleri ise aynı eğitimi görmeleri, aynı şartlarda, aynı işi yapmalarıdır.

Buradan Sayın Eski Bakanımız Hüseyin ÇELİK’ e bir kez daha sesleniyorum. Her fırsatta sözleşmeli öğretmenle kadrolu öğretmen arasında fark olmadığını dile getiriyorsunuz. Bu yazdıklarımdan sonra da bu görüşünüzü savunmaya devam edecek misiniz? İşte gerçekler.

Milli Eğitim Yeni Bakanımız da bu sorunlarımızı çözmekte umarım duyarlı davranır. İki çözüm yolu var. Birincisi tüm sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, İkincisi de sözleşmelilere iş güvencesi sağlanarak ve kadrolularla (sözde değil özde) aynı haklara tabi tutularak bu farklı uygulamaların, ikiliğin ortadan kaldırılması.

Yorum: İkinci çözüm yoluna gidildiğinde sözleşmeli öğretmenle kadrolu öğretmen aynı haklara sahip olacaksa, isim olarak bu farkı ortaya koymanın ve sınıf ayrımı yapmanın anlamı nedir? Velilerin aklında soru işareti bırakmanın anlamı nedir?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir